בניית מפעל מזון, נמל התעופה בן גוריון

מיקום הפרוייקט

חניון 26, טרמינל 3, נתב"ג

סטטוס הפרוייקט

ביסוס

היקף הפרוייקט

13,000 מ"ר

ביצוע שלד עבור חברת אגרוטופ בע"מ, מבנה אשר עתיד לשמש את רשות שדות התעופה כמפעל מזון.
היקף הפרויקט מגיע ל6,000 מ"ק ,13,000 מ"ר וגובה המבנה – 13 מטר.

בניית מפעל מזון, נמל התעופה בן גוריון

בניית מפעל מזון, נמל התעופה בן גוריון

התקדמות בשלבי הפרויקטביסוסביסוסבניית שלדבניית שלדעבודות גמרעבודות גמרמסירהמסירה
דילוג לתוכן