ברל כצנלסון 68, חיפה

מיקום הפרוייקט

ברל כצנלסון 68, חיפה

סטטוס הפרוייקט

שלד הבניין

היקף הפרוייקט

104 יח"ד

ברל כצנלסון 68, חיפה

ברל כצנלסון 68, חיפה

התקדמות בשלבי הפרויקטביסוסביסוסבניית שלדבניית שלדעבודות גמרעבודות גמרמסירהמסירה
דילוג לתוכן