הקוצר 8, רמת השרון

מיקום הפרוייקט

הקוצר 8, רמת השרון (תמא 38/1)

סטטוס הפרוייקט

מפתח

היקף הפרוייקט

11 יח"ד

ביצוע ברמת מפתח של 11 יח"ד חדשות וחיזוק 16 יח"ד קיימות עבור חברת אורבן נדל"ן (תמ"א 38/1)

הקוצר 8, רמת השרון

הקוצר 8, רמת השרון

התקדמות בשלבי הפרויקטביסוסביסוסבניית שלדבניית שלדעבודות גמרעבודות גמרמסירהמסירה
דילוג לתוכן