כרמי גת, קריית גת

מיקום הפרוייקט

כרמי גת , קריית גת

סטטוס הפרוייקט

ביצוע שלד

היקף הפרוייקט

84 יח"ד

ביצוע ברמת מפתח של 84 יח"ד עבור חברת אורות גת

כרמי גת, קריית גת

כרמי גת, קריית גת

התקדמות בשלבי הפרויקטביסוסביסוסבניית שלדבניית שלדעבודות גמרעבודות גמרמסירהמסירה
דילוג לתוכן