שכונת נופים, מודיעין

מיקום הפרוייקט

שכונת נופים, מודיעין

סטטוס הפרוייקט

ביצוע עבודות גמר

היקף הפרוייקט

85 יח"ד

ביצוע עבודות גמר של 85 יח"ד עבור בוני ריינה וקבוצת דוידסון

שכונת נופים, מודיעין

שכונת נופים, מודיעין

התקדמות בשלבי הפרויקטביסוסביסוסבניית שלדבניית שלדעבודות גמרעבודות גמרמסירהמסירה
דילוג לתוכן