יסוד המעלה 40, תל אביב

מיקום הפרוייקט

יסוד המעלה 40, תל אביב

סטטוס הפרוייקט

ביצוע שלד

היקף הפרוייקט

10 יח"ד

ביצוע ברמת מפתח של 10 יח"ד חדשות וחיזוק של 12 יח"ד קיימות ו2 חניות קיימות עבור קבוצת רכישה פרטית.

יסוד המעלה 40, תל אביב

יסוד המעלה 40, תל אביב

התקדמות בשלבי הפרויקטביסוסביסוסבניית שלדבניית שלדעבודות גמרעבודות גמרמסירהמסירה
דילוג לתוכן