מרלו"ג, מודיעין

מיקום הפרוייקט

מודיעין

סטטוס הפרוייקט

בניית שלד

היקף הפרוייקט

עבור חברת "אגרוטופ"
ביצוע של מבנה תעשייה בהיקף של 15,000 מ"ר

מרלו"ג, מודיעין

מרלו"ג, מודיעין

התקדמות בשלבי הפרויקטביסוסביסוסבניית שלדבניית שלדעבודות גמרעבודות גמרמסירהמסירה
דילוג לתוכן