נאות שמיר

מיקום הפרוייקט

יבנה הירוקה

סטטוס הפרוייקט

מפתח

היקף הפרוייקט

128 יח"ד

ביצוע ברמת מפתח של 128 יח"ד עבור חברת רמי שבירו

נאות שמיר

נאות שמיר

התקדמות בשלבי הפרויקטביסוסביסוסבניית שלדבניית שלדעבודות גמרעבודות גמרמסירהמסירה
דילוג לתוכן