האסיף 2, הרצליה

מיקום הפרוייקט

האסיף 2, הרצליה

סטטוס הפרוייקט

מפתח

היקף הפרוייקט

12 יח"ד

ביצוע ברמת מפתח של 12 יח"ד חדשות וחיזוק 16 יח"ד קיימות עבור חברת אורבן נדל"ן ( תמ"א 38/1 )

האסיף 2, הרצליה

האסיף 2, הרצליה

התקדמות בשלבי הפרויקטביסוסביסוסבניית שלדבניית שלדעבודות גמרעבודות גמרמסירהמסירה
דילוג לתוכן