הכרמל 85, כפר סבא

מיקום הפרוייקט

הכרמל 85, כפר סבא

סטטוס הפרוייקט

מפתח

היקף הפרוייקט

85 יח"ד

הכרמל 85, כפר סבא

הכרמל 85, כפר סבא

התקדמות בשלבי הפרויקטביסוסביסוסבניית שלדבניית שלדעבודות גמרעבודות גמרמסירהמסירה
דילוג לתוכן