הגדוד העברי 32, חדרה

מיקום הפרוייקט

הגדוד העברי 32, חדרה

סטטוס הפרוייקט

מסירה

היקף הפרוייקט

62 יח"ד

ביצוע עבודות גמר של 62 יח"ד עבור לניב הנדסה ועמרם אברהם

הגדוד העברי 32, חדרה

הגדוד העברי 32, חדרה

התקדמות בשלבי הפרויקטביסוסביסוסבניית שלדבניית שלדעבודות גמרעבודות גמרמסירהמסירה
דילוג לתוכן