הבוסתן 1, חדרה

מיקום הפרוייקט

הבוסתן 1, חדרה

סטטוס הפרוייקט

ביצוע עבודות גמר

היקף הפרוייקט

67 יח"ד

ביצוע עבודות גמר של 67 יח"ד עבור לניב הנדסה ועמרם אברהם

הבוסתן 1, חדרה

הבוסתן 1, חדרה

התקדמות בשלבי הפרויקטביסוסביסוסבניית שלדבניית שלדעבודות גמרעבודות גמרמסירהמסירה
דילוג לתוכן