שכונת מורשת, מודיעין

מיקום הפרוייקט

מודיעין

סטטוס הפרוייקט

בניית שלד

היקף הפרוייקט

119 יח"ד

עבור חברת "דונה"
ביצוע של 7 בניינים, 119 יחידות דיור וחניון של 3,500 מ"ר.

שכונת מורשת, מודיעין

שכונת מורשת, מודיעין

התקדמות בשלבי הפרויקטביסוסביסוסבניית שלדבניית שלדעבודות גמרעבודות גמרמסירהמסירה
דילוג לתוכן